|    جمعه 28 خرداد 1400

دارک انرژی

دارک انرژی

دارک انرژی

سمیکو در زمینه فروش و اردات انواع درایور های بردی دارک انرژی در خدمت شما عزیزان می باشد 

انواع درایور ها به شرح ذیل می باشد:

درایور بردی 1وات به 3وات 300میلی آمپر دارک انرژی 

درایور بردی 4وات به 7وات 300میلی آمپر دارک انرژی

درایور بردی 8وات به 12وات 300میلی آمپر دارک انرژی

درایور بردی 8وات به 25وات 300میلی آمپر دارک انرژی

درایور بردی 12وات به 18وات 300میلی آمپر دارک انرژی

درایور بردی 18وات به 24 وات 300میلی آمپر دارک انرژی

درایور بردی 18وات به 36وات 300میلی آمپر دارک انرژی

درایور بردی 36وات به 50وات 00میلی آمپر دارک انرژی

محصولات جدید بزودی از کمپانی دارک انرژی اضافه خواهد شد .

جدیدترین محصولات دارک انرژی

خط تولید

محصولات ویژه

محصولات ویژه

منابع و پشتیبانی