|    پنجشنبه 9 آذر 1402

ال ای دی FLIP COB

ال ای دی  FLIP COB
پوسیدگی حرارتی یک ویژگی طبیعی برای ال ای دی است ، زیرا با افزایش دمای اتصال ال ای دی ، خروجی نوری کاهش می یابد. بنابراین ، به دنبال افزایش دمای محل اتصال ال ای دی ، اثر روشنایی کاهش می یابد. به منظور كاهش پوسیدگی حرارتی ، كاهش مقاومت حرارتی برای حفظ یا كاهش دمای اتصال ال ای دی ضروری می شود در حالی كه از طریق افزایش جریان هدایت شده، خروجی نوری بیشتری مورد نیاز است.
از آنجا که تراشه Flip COB مقاومت حرارتی کمتری از خود نشان می دهد ، می تواند تحت جریان زیاد کار کند ، این مهم است که برای صنعت هدایت خودرو استفاده شود. در حالی که لامپ ال ای دی قدرت زیادی دارد ، اما می تواند در اتومبیل های بیشتری جای بگیرد و کامپیوتر خطایی را نشان نمی دهد .