|    دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

خازن سرامیکی 0805 اس ام دی(SMD)

خازن سرامیکی 0805 اس ام دی(SMD)